Accede/Regístrate

Nota: deberás consultar e validar o teu correo electrónico para que a reserva teña validez.
(Si non o atopas, lembra comprobar a túa bandexa de spam)


O tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen a través de concellodePontedeume.com realízase de acordo ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais normativa aplicable. As persoas interesadas poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos términos establecidos na lexislación aplicable, mediante escrito dirixido ao Concello de Pontedeume, Rúa Real, 13, 15600 Pontedeume, A Coruña.